E-mail
eBS
eIdentity

SpiNet, a. s.
Vinohradská 184
130  00 Praha 3

IČ: 63080036
DIČ: CZ 63080036

Tel.: 222 866 180
Fax: 222 866 190

PROFIL SPOLEČNOSTI

Akciová společnost SpiNet byla založena dne 15. 3. 1995. Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 20. 6. 1995. Základní jmění a.s. činí 1 000 000,- Kč. SpiNet, a. s. je jedním z prvních poskytovatelů cenově dostupného a kvalitního přístupu k Internetu v České republice. Převážnou část zákaznického portfólia společnosti tvoří malé a střední firmy.

Společnost se zabývá zejména poskytováním služeb souvijejících s přístupem a využití Internetu a zároveň s tím souvisejícími službami, poskytováním software, nákupem a prodejem zboží . Při poskytování služeb je společnost SpiNet motivována přáním v plné míře uspokojit potřeby svých zákazníků.

Aktivity společnosti a její postavení na trhu

Zákazníkům SpiNet poskytuje především plné připojení celé počítačové sítě LAN nebo lokálního počítače k Internetu prostřednictvím pevných linek, ISDN, ADSL a běžných telefonních linek. Dále společnost nabízí pronájem prostoru na velmi výkonných serverech pro umístění www stránek a též tvorbu stránek a uživatelských aplikací. Zároveň je možné dodat i potřebný software a hardware.

SpiNet a.s. rovněž projektuje a realizuje zabezpečovací systémy pro informační technologie - komunikace LAN, WAN, ochrana přenosů, elektronické podpisy, řízení přístupu k serverům a koncovým stanicím, návrhy firewalů a podobně.

Historie vývoje společnosti

V roce 2003 akciová společnost SpiNet realizovala významné záměry. Byla implementována nová funkční struktura firmy. Proběhla reorganizace technologií v telehousu. Velký důraz byl kladen na rozšiřování síťové infrastruktury v rámci České Republiky. Uskutečnil se záměr celorepublikového pokrytí, zavádění moderních technologií a zvyšování kapacity jednotlivých zařízení.

V roce 2002 se Spinet a.s. integroval do skupiny firem e-Business Services a.s. Tato integrace umožnila dále rozšířit nabízené služby o SW outsourcing a   vlastní vývoj programového vybavení v rámci řešení internetových projektů - např. řešení internetového prodeje eBTS nebo elektronické tržiště. Díky e-Business Services a.s. se také rozšířily možnosti práce v oblasti bezpečnosti informačních systémů.

Na základě dlouhodobého vývoje a v souladu se svými cíly změnil SpiNet svou orientaci. V počátcích podnikání v roce 1995 a 1996 byla obchodní a marketingová strategie orientována převážně na počítačové firmy. Později se SpiNet zaměřil především na úspěšné menší a střední firmy podnikající v oboru obchodu a služeb. Mezi významné zákazníky SpiNet, a.s. tak dnes patří mezinárodní společnosti jako Kodak, Mercedes Benz leasing Bohemia, Toyota Motor Czech, McDonald´s ČR, Stratosféra a Coopers & Lybrant i významné tuzemské firmy - Monitor-EMI, Centrotex, Česká Kooperativa, O.B. Invest, Albatros, ČKD Služby a ČKD Dopravní systémy i mnoho dalších. Své klienty má společnost i v neziskové sféře - Správa Pražského hradu, kanadské, irské, kyperské, švédské, thajské, kubánské a americké velvyslanectví, Festival Pražské jaro a Pražský komorní orchestr.

SpiNet a.s. si klade za cíl oslovit libovolného (i jednotlivého) uživatele výpočetní techniky a velmi jednoduchým, technicky nenáročným způsobem zpřístupnit služby Internetu. SpiNet, a.s. chce být schopen uspokojit požadavky jakéhokoliv klienta s tím, že hlavními skupinami jeho klientů jsou:

  • Úspěšné menší a střední firmy
  • Manažeři a obchodní cestující
  • Individuální domácí uživatelé

Mezi hlavní aktivity společnosti patří v současné době zejména poskytování připojení k Internetu prostřednictvím pevných linek a ISDN (plně digitální síť s integrovanými službami), tvorba a provoz www prezentací, zřízení a správa webových stránek, připojení serveru k páteřní síti firmy SpiNet protokolem TCP/IP prostřednictvím hostovacího centra, tzv. Server housing.

I přes plánované výrazné zvyšování počtu klientů společnost stále zabezpečuje vysokou kvalitu služeb a jejich snadnou cenovou i technickou dostupnost.

Technicky SpiNet, a.s. zajišťuje připojení k Internetu těmito způsoby:

  • Pevná linka a VBC (Volume Based Charging) -- pevná linka s platbou podle objemu přenesených dat
  • ISDN (Integrated Services of Digital Network) - v této oblasti na rozdíl od ostatních providerů umožňuje využití všech možností ISDN
  • Dial-up (běžná telefonní linka)
  • Připojení ADSL - bez omezení přenosu dat
  • Radiové připojení v pásmu 26 GHz
  • Připojení vysokorychlostní optickou sítí v rámci celé ČR

Tip: